Sunday, October 3, 2010

Lillith

Det finns många olika berättelser om Lillith och om vem hon egentligen var och vad hon egentligen heter.

Den myt som tilltalar mig mest, är att hon var Adams första kvinna, en bångstyrig och egensinnad dam som inte ville låta sig kuvas av vem som helst, och således sprang hon hellre sin väg än levde med den dominante patriarken Adam.
Adam vände sig genast till Gud för att gnälla och gnyla, och Gud gav honom såklart en ny kvinna efter att han försökt förmå Lillith att återvända till Adam, och efter en hel del hårda ord från den sataniska maran, under det att hon kungjorde sin vägran.
Eva skapades av Adams eget kött och på det viset kunde hon få en fogligare natur. Tack och lov för det Adam!

Vill man hitta Lillith i Bibeln får man läsa en del mellan raderna.
I skapelseberättelsen skapar Gud kvinnan två gånger - först skapar han mannen och kvinnan till sin avbild, sedan skapar han Eva av Adams revben.
Liliths symbol är ormen, en välkänd gestalt i Bibeln...

Här kan man läsa lite mer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lilit

http://hem.bredband.net/lilithfanzine/lilithvem.html

No comments:

Post a Comment